Байланыс телефоны: +7 (7282) 23-31-47

Сарқан ЭҚӨБ

Бастық – Ахметов Алмат Есетұлы

Мекен жайы: Саркан қаласы. Лермонтов көшесі 2 үй.
Тел.: 8(72839)2-55-11 заңды тұлғалар, 8(72839)2-52-59 жеке тұлғалар, 8(72839)2-53-25 АЭС технигі


Қызмет көрсетілетін елді мекендер саны - 28.
Заңды тұлғалар – 810
Жеке тұлғалар – 10 673


 

Аты

Мекен жайы

1

КИВИ терминал

г.Саркан ул.Ауезова. Магазин «Самига»

2

КИВИ терминал

г.Саркан ул.Ленина. Магазин «Арена»

3

КИВИ терминал

г. Саркан ул. Ауезова «Актив Центр»

4

КИВИ терминал

г. Саркан ул.Абая Магазин «Алтын дан»

5

КИВИ терминал

г. Саркан ул.Койбагарова  Магазин «Алатау»

6

КИВИ терминал

г.Саркан ул.Жамбыла  ТОО «КМФ»

7

КИВИ терминал

г. Саркан ул.Богенбай батыра ТОО «КАМУНАЙГАЗ»

8

КИВИ терминал

с. Койлык ул. Макетова Магазин «Бекболат»

9

КИВИ терминал

с.Актума ул. Кирова «Школа»

10

КИВИ терминал

с.Каргалы ул. Ленина «Школа»

11

КИВИ терминал

с.Черкаск ул.Тынышбаева «Школа»

12

КИВИ терминал

с.Алмалы ул.Андабекова Магазин «Айжан»

 

 

Аты

Тип ПО

Пошта 

индексі

Подразделение

Мекен жайы

телефон

1

Саркандский РУПС

РУПС

041500

041400

Саркан қ. Тауелсіздік к-сі 114

+7(72839)2-23-86

2

ГОПС 1

ГОПС

041501

041401

Саркан қ. Шевченко к-сі №6

+7(72839)2-37-09

3

ГОПС 3

ГОПС

041502

041402

Саркан қ. Атанов к-сі №40

+7(72839)2-37-10

4

ЦОН

ППП

041500

041400/14

Саркан қ. Жамбыл к-сі №44

 

5

НУ

ППП

041500

041428

Саркан қ.Тауелсіздиік к-сі 115

 

6

Абай

ППС

041503

041403

Абай кенті. Абай к-сі №46

+7(72839)3-42-30

7

Актума

ППС

041504

041404

Ақтұма кенті. Кирова к-сі№63

+7(72839)2-96-93

8

Алмалы

СОПС

041505

041405

Алмалы кенті. Абай к-сі 3

+7(72839)3-22-62

9

Аманбоктер

ППС

041506

041406

Аманбөктер кенті.Черкасов к-сі 114

+7(72839) 3-05-25     

10

Бакалы

СОПС

041507

041407

Бақалы кенті.Байсеитов к-сі 10

+7(72839)2-93-75

11

Бирлик

ППС

041508

041408

Бірлік кенті.Тынышбаев к-сі 3

нет

12

Екиаша

СОПС

041509

041409

Екіаша кенті. Ленин к-сі 105

+7(72839)3-49-33

13

Карабогет

СОПС

041512

041412

Қарабөгет кенті.Абайділданов   к-сі 18

+7(72839)2-92-55

14

Карауылтобе

ППС

041513

041413

Қарауылтөбе кенті. Ақтұма к-сі 11

+7(72839)3-41-99

15

Каргалы

СОПС

041514

041414

Қарғалы кенті. Садовая к-сі 12

+7(72839)2-96-92

16

Койлык

СОПС

041516

041416

Қойлық кенті.Макетов к-сі 28

+7(72839)2-62-14

17

Кокжиде

ППС

041517

041417

Көкжиде кенті.Самина к-сі 15

+7(72839)2-13-48

18

Кокозек

ППС

041518

041418

Көкөзек кенті. Калинина к-сі 31

нет

19

Коктерек

ППС

041519

041419

Көктерек кенті. Мира к-сі 156

+7(72839)2-24-23

20

Ленинка

ЗАКР

041520

041420

Ленин к-сі №5

+7(72839)2-96-97

21

Лепсы

СОПС

041521

041421

Лепсі ст. Орталық к-сі 21

+7(72839)2-13-26

22

Пограничник

ППС

041522

041422

Пограничник кенті. Бокин к-сі №45

+7(72839)3-42-08

23

Соколовка

ЗАКР

041523

041423

Соколовка кенті. Тургенев к-сі№16

нет

24

Толебаев

ППС

041524

041424

М. Төлебаев кенті. Сейфуллин   к-сі №6

+7(72839)5-00-20

25

Тополевка

ППС

041525

041425

Тополевка кенті. Садовая к-сі №8

+7(72839)2-94-63

26

Черкасск

ППС

041526

041426

Черкасск кенті.Комсомол к-сі 23

+7(72839)2-96-94

27

Шатырбай

ППС

041527

041427

Шатырбай кенті. Абай к-сі №52

+7(72839)2-96-96

 

Яндекс картасы

Біздің карта

^ Жоғары